مهرداد ترابی

استاد مهرداد ترابی

مشخصات

  • مدرس ساز: سه تار
  • نام خانوادگی: ترابی
  • نام: مهرداد
  • روز های حضور در آموزشگاه: سه شنبه

مهرداد ترابی متولد 1342 تهران است . فراگیری سه تار را از 19 سالگی آغاز وپس از یکسال به محضر استاد جلال ذوالفنون راه یافت و به مدت 7 سال مداوم از محضر ایشان کسب فیض نمود . از بین شاگردان پر شمار ذوالفنون تنها ترابی و سهیل ذوالفنون (فرزند استاد)
 به عنوان دست پروردگان ممتاز این مکتب از سوی استاد معرفی شده اند کتاب های از بین کتابهای مختلف استاد ،سه کتاب اول آموزش سه تار به کوشش ونظارت او منتشر شده است تاب بنفشه ( مجموعه 50 تصنیف قدیمی به همراه سی دی ) و ردیف میرزا عبدالله برای سه تار ( به همراه سی دی و تمرین های ردیف نوازی ) دو کتاب دیگر ترابی هستند برای ساز سه تار . دو آلبوم تکنوازی سه تار به نامهای "چهار پاره" و شور شهناز" چهار آلبوم موسیقی سنتی با گروه سه تار به نامهای "بلبل شوریده" ، "کوی جانان"، باغ تماشا  و "سودا  زدگان" و سی سال تدریس سه تار و چندین کنسرت از دیگر فعالیت های اوست در طی سی و چند سال زندگی با موسیقی. او همچنین دوره ساز تار را نزد استاد هوشنگ ظریف گذرانده است.

آموزشگاه مویسقی تماشاگه راز