مریم صوفی

 

مشخصات

  • مدرس ساز: پیانو
  • نام خانوادگی: صوفی سیاوش
  • نام: مریم
  • روز های حضور در آموزشگاه: دوشنبه و پنجشنبه

 

مريم صوفي سياوش

 

 

متولد سال ١٣٧٢

آموزش پيانو را نزد خانم صدقي و فريده بهبود شروع كرد. تئوري موسيقي، هارموني و كنترپوان را نزد اساتيدي چون هوشنگ استوار و كياوش صاحب نسق فراگرفت. در سال ١٣٩٥ در مقطع كارشناسي ارشد وارد دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا شد و در حال حاضر تحت نظر گاگيگ بابايان در رشته ي نوازندگي ساز پيانو مشغول به تحصيل ميباشد.

رزومه ي كاري:
-اجرا در جشنواره ي بين المللي موسيقي فجر سال ٩٣ بخش استعدادهاي درخشان
-اجرا در جشنواره ي جوان سال ٩٤ و ٩٥
-اجراي همراهي در جشنواره ي جوان سال ٩٥
-اجرا در پنجمين (١٣٩٤) و ششمين (١٣٩٥) جشنواره ي موسيقي كلاسيك تا معاصر
-و اجراهاي خصوصي متعدد سولو و همراهي