محمد ابراهیم ذوالقدر

محمد ابراهیم ذوالقدر

 

مشخصات

  • مدرس ساز: آواز ایرانی
  • نام خانوادگی: ذوالقدر
  • نام: محمد ابراهیم
  • روز های حضور در آموزشگاه: یکشنبه

 

استاد محمد ابراهیم  ذوالقدر
از سال 1345 در کلاس استاد  منصور صارمی به فراگیری ردیف آواز ایرانی مشغول گردید و در سال 1346 در آزمون آواز تلویزیون ملی که حدود 2000 نفر حضور داشتند ، شرکت کردند از این تعداد حدود 30 نفر پذیرفته و در کلاس صدا سازی و نت خوانی و دریف آواز ایرانی شرکت کردند . اساتید صدا سازی سرکار خانم ماه غیر شاکر فرش و آقای مرتضی حنانه و استادان آواز ایرانی آقایان نصراله زرین پنجه ، اسماعیل خان مهر تاش ، محمود کریمی و استاد حسین قوامی ( فاخته ای ) حدود دو سال دوره آن را به اتمام رساندند . پس از آن به سبب مسئولیتهای اداری فعالیت هنریشان را کم و تا سال 1367 که اولین اثرشان را بنام راز حیات با ارکستر بزرگ صدا و سیما و پس از آن تا 1373 فعالیتشان را در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به صدا و سیما با گروه درویش به سرپرستی استاد رضا شفیعیان و سیامک نصر ، امین یغمائی و مسعود ملک ........ را دارند در کنار این فعالیت کنسرتهائی در داخل و خارج کشور اجرا نموده و به جهت شناسائی موسیقی ایرانی به کشورهای ژاپن ، ایتالیا ، امارات ، اسپانیا و .....مسافرت نموده  و اینک به تدریس آواز ایرانی مشغول می باشند.

آموزشگاه مویسقی تماشاگه راز