عبدالکریم پاک سیرت

 

عبدالکریم  پاک سیرت

مشخصات

  • مدرس ساز: مدرس صداسازی و آواز ایرانی
  • نام خانوادگی: پاک سیرت
  • نام: عبدالکریم
  • روز های حضور در آموزشگاه: پنج شنبه

استاد عبدالکریم  پاک سیرت

متولد سوم اسفند ماه 1346 دزفول
کارشناس حقوق تهران
خواننده ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه در صداسازی و آواز اصل ایرانی با  ۲۲ سال سابقه   آموزش دوره های سه گانه
ردیف های آوازی از پایه تا دوره عالی . تدریس  تصانیف قدیم و همخوانی ساز و آواز و اجرای صحنه .
تعلیم یافته: نزد بزرگترین استادان  موسیقی اصیل  ایرانی :سید نورالدین رضوی سروستانی ، مجید کیانی ، دکترحسین عمومی ، محمدرضا لطفی ، علی بیانی.
دارای گواهی صلاحیت از استادان بزرگ موسیقی کشور و کسب مجوز رسمی تدریس از مرکز گسترش آموزش های هنری وزارت ارشاد کشور.

 آموزشگاه مویسقی تماشاگه راز

عبدالکریم  پاک سیرت، مدرس صداسازی و آواز ایرانی

عبدالکریم  پاک سیرت

سوم اسفند ماه 1346 دزفول

کارشناس حقوق تهران

خواننده ،پژوهشگرومدرس دانشگاه در صداسازی و آواز اصل ایرانی با  ۲۲سال سابقه   آموزش دوره های سه گانه

ردیف های آوازی از پایه تا دوره عالی. تدریس  تصانیف قدیم    وهمخوانی ساز وآوازواجرای  صحنه۰

تعلیم یافته: نزد بزرگترین استاد ان  موسیقی اصیل  ایرانی :استادان سید نورالدین رضوی  سروستانی،مجید کیانی،دکترحسین عمومی،محمدرضا لطفی،علی بیانی.

دارای گواهی  صلاحیت ازاستادان بزرگ موسیقی کشور و کسب مجوزرسمی تدریس از مرکز گسترش آموزشهای هنری وزارت ارشادکشور.