ریچارد عیسی پور

 

 

مشخصات

  • مدرس ساز: آواز کلاسیک
  • نام خانوادگی: عیسی پور
  • نام: ریچارد
  • روز های حضور در آموزشگاه: شنبه

 

 

ریچارد عیسی پور

 

 

مدرس آواز کلاسیک ، سولیست و خوانندۀ تنور

فعالیت هنری خود را با گذراندن دوره های مبانی موسیقی، هارمونی و سولفژ در جهاد دانشگاهی تهران آغاز کرد و با حضور در کر دانشکده و آگاه شدن به علاقه خود در آواز کلاسیک به اهمیت پیشرفت خود در این امر برآمد و با استفاده از تجربیات اساتید مجرب در داخل و خارج کشور به علم خود افزوده ودر صحنه های هنری حضور یافت.

چکیده ای از فعالیت هنری :

_ نایب رییس انجمن موسیقی خانه تئاتر ایران 

_ اخذ دانشنامه پایان دوره آموزشی هنر ازجهاد دانشگاهی تهران سال 1376

_ اخذ دیپلم آواز در سال های 2004 – 2006 - 2007 توسط :


Mr.Jasmin Martorell vocal advisor and vocal teacher at the medieval music center of Paris

Diploma, international singer academy in Wels, Austria.2006 by professors


Dieter Schweikard. Krisztina Laki. Robert Schunk. Anna Skryleva. Roger Braun. Matthias Rein.

 

 Certificate of singing by professor Jasmin Martorell vocal advisor and vocal teacher at the medieval music center of Paris. 2007

 

_ سرپرست و سولیست گروه کر کلیسای کاتولیک کلدانی آشوری از 1375تا به امروز .

_ فعالیت در گروه های کرال مختلف ( رسام هنر- شایگان – ارسباران- شفق – فرهاد هراتی ..... 1376- 1379 )

_ سولیست گروه کر ملی آشوریان 1380 .

_ سولیست و همخوان کلاسیک ) درجه A هنری) در گروه کر ارکستر سمفونیک تهران 1380 الی 1395.

_ سولیست و همخوان گروه وصل صوفیان و سکوت به سرپرستی ابراهیم اثباتی از 1380 تا به امروز .

_ حضور مستمر در جشنواره ها، گروهای موسیقی، نمایشی و فرمایشی برون مرزی .