1. سازهای ایرانی ، آواز ایرانی
 2. سنتور
 3. ویلن ایرانی
 4. کمانچه
 5. آواز ایرانی
 6. تمبک
 7. قیچک
 8. تار
 9. سه تار
 10. عود
 11. دف
 12. سازهای کوبه ای

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

سازهای ایرانی ، آواز ایرانی

 

    نام استاد دوره توضیحات
1 khoshghadami  رضا شفیعیان   سنتور  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2  rajabi1  محمد مقدسی  ویلن ایرانی ، کمانچه شنبه
3  khalil3i  محمد ابراهیم ذوالقدر  آواز ایرانی  یکشنبه
4  rozmari2  محمد گلریز  آواز ایرانی  دوشنبه
5  mahmud-farahmand3  محمود فرهمند  تمبک  یکشنبه
6  minoo-oftate  مینو افتاده  ویلن ، کمانچه ،قیچک  چهارشنبه - پنج شنبه
7  ali-bedakhshan2  علی بدخشان  تار  شنبه
8    مهرداد ترابی  سه تار  سه شنبه
9  A.Jahanshahi  انوش جهانشاهی  سه تار یکشنبه
10  profile  مجید عسگری  تار، عود  یکشنبه - دوشنبه
11  sanova  رامین صفایی  سنتور  شنبه
12  tighnavard2  الهام فرشچیان  سنتور ، تمبک  یک شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
13  ghazale-shirazy  روشنک نوری  سنتور  سه شنبه
14  farshchain21  رابعه افتخاری  سه تار  چهار شنبه
15  farshchain21  عبدالکریم پاک سیرت  آواز ایرانی  پنج شنبه
16  farshchain21  زهرا جزایری  آواز ایرانی  شنبه
17  farshchain21  لیلا نجفی  آواز  سه شنبه
18  farshchain21  یاور مراد  دف  یکشنبه - پنج شنبه
19  farshchain21  محمدرضا رئیسی  سازهای کوبه ای ( دف، کوزه ، تمپو، کاخن ..)  شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

سنتور

 

  نام استاد دوره توضیحات
1 shafieyan2  رضا شفیعیان   سنتور  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2  sanova  رامین صفایی  سنتور  شنبه
3  tighnavard2  الهام فرشچیان  سنتور ، تمبک  یک شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
4  ghazale-shirazy  روشنک نوری  سنتور  سه شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

ویلن ایرانی

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  rajabi1  محمد مقدسی  ویلن ایرانی ، کمانچه شنبه
2  minoo-oftate  مینو افتاده  ویلن ، کمانچه ،قیچک  چهارشنبه - پنج شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

کمانچه

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  rajabi1  محمد مقدسی  ویلن ایرانی ، کمانچه شنبه
2  minoo-oftate  مینو افتاده  ویلن ، کمانچه ،قیچک  چهارشنبه - پنج شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

آواز ایرانی

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  khalil3i  محمد ابراهیم ذوالقدر  آواز ایرانی  یکشنبه
2  rozmari2  محمد گلریز  آواز ایرانی  دوشنبه
3  farshchain21  عبدالکریم پاک سیرت  آواز ایرانی  پنج شنبه
4  farshchain21  زهرا جزایری  آواز ایرانی  شنبه
5  farshchain21  لیلا نجفی  آواز ایرانی  سه شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

تمبک

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  mahmud-farahmand3  محمود فرهمند  تمبک  یکشنبه
2  tighnavard2  الهام فرشچیان  سنتور ، تمبک  یک شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

قیچک

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  minoo-oftate  مینو افتاده  ویلن ، کمانچه ،قیچک  چهارشنبه - پنج شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

تار

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  ali-bedakhshan2  علی بدخشان  تار  شنبه
2  profile  مجید عسگری  تار، عود  یکشنبه - دوشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

سه تار

 

  نام استاد دوره توضیحات
1    مهرداد ترابی  سه تار  سه شنبه
2  A.Jahanshahi  انوش جهانشاهی  سه تار یکشنبه
3  farshchain21  رابعه افتخاری  سه تار  چهار شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

عود

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  profile  مجید عسگری  تار، عود  یکشنبه - دوشنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

دف

 

  نام استاد دوره توضیحات
1  farshchain21  یاور مراد  دف  یکشنبه - پنج شنبه

برنامه کلاس های آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز

سازهای کوبه ای

 

  نام استاد دوره توضیحات
19  farshchain21  محمدرضا رئیسی  سازهای کوبه ای ( دف، کوزه ، تمپو، کاخن ..)  شنبه